info@karatasnak.com   ·   0 (532) 525 77 76
İHRACAT
İHRACAT

İHRACAT TABLOSU

İhracat nedir ?; bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder. İhracatçı kimdir ? ; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder. KARATAŞ NAKLIYAT BU TERIMLERE TAM ANLAMIYLA UYAN,NADİR ŞİRKETLERİMİZDENDİR. Ülkemizin, en kaliteli ürünleri, özenle ambalajlanıp paketlendikten sonra satışa sunulmaktadır.. Sürekli büyüme ve gelişme hedefi ön planda tutulup ikinci kuşakta da aynı hedefle daha da ilerlemektedir. Kaliteyi tecrübeyle harmanlayıp siz müşterilerimizin hizmetine, sağlıklı sebze ve meyveler sunmak bizim çalışma prensibimizdir. Firmamız kendisini; milli ve manevi değerlere bağlı kalarak devletine, iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine ve çevresine karşı sorumlu tutmakta ve bunları çeşitli etkinliklerle desteklemeyi kendisine bir görev edinmiştir. Çalışanlarımız için gerekli eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, onların motivasyonlarını arttırmak hedeflerimiz arasındadır. Müşterimizin memnuniyetini ve sağlığını ön planda tutmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızı sürekli olarak geliştirmek firma olarak en önemli amacımızdır. Hedefimiz; min %85 müşteri memnuniyeti garantisini vererek, müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmetlerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve eksiklerimizi sürekli iyileştirmek olduğundan, çalışmalarımızdan asla tatmin olmayarak, daima iyiyi aramak olacaktır.


What is exports ?; Means the exclusion of a good in the customs territory of Turkey or in free zones in accordance with the applicable export legislation and customs legislation or other exits and transactions to be considered as exportation to the Undersecretariat. Who is the exporter? ; Means the legal persons who are members of the general secretariat of the concerned exporters’ associations according to the goods to be exported, the persons having the identity number or the legal persons having the tax number and the tax number in Turkey and the legal entities that are authorized to make legal savings in accordance with the provisions of the current legislation. KARATAŞ NAKLIYAT THIS TERMINAL COMPLETELY REMEMBER YOUR RARE OUR COMPANIES. The highest quality products of our country are offered for sale after being packed and packed with care. The wide customer portfolio of our company is not only limited to TURKEY but also reach other provinces and provinces. The target of continuous growth and development is kept on the front line and progressing to the same target in the second generation. It is our working principle to blend qualities with experience and to serve our customers, healthy vegetables and fruits. Our company; Employees, suppliers, and the environment by adhering to national and moral values and taking responsibility for them to support them with various activities. Our aim is to expand the training activities required for our employees and to increase their motivation. Keeping the satisfaction and health of our customers in the forefront and continuously developing quality products and service understanding is our most important aim. Our target; Min 85% customer satisfaction guarantee, understanding our customers’ current and future needs, developing our products and services in line with these needs and constantly improving our deficiencies, we will always look for better without being satisfied with our work. بل


لدنا، وتقدم منتجات عالیة الجودة للبیع بعد معبأة بعنایة وتعبئتھا. محفظة العملاء واسعة لشركتنا، ومنتجاتنا تصل إلى مدن وبلدات أخرى، ولكن لا تقتصر على تركیا. أبقى أھداف النمو والتطور المستمر في طلیعة التقدم أكثر في الجیل الثاني ھو نفس الھدف. مزج أول تجربة نوعیة الخدمات لعملائنا ھو المبدأ الذي یعمل ھو توفیر الفواكھ والخضروات صحیة. لدینا شركة نفسھا. الوطني ودولة التمسك بالقیم الأخلاقیة وشركاء الأعمال والموظفین والموردین ومسؤولة للحفاظ على حولھا ویكون لھ الحصول على وظیفة لدعم مختلف الأنشطة. لتعزیز التدریب اللازم لموظفینا، وتحسین دوافعھا ھو واحد من أھدافنا. إبقاء رضا العملاء لدینا والصحة في مقدمة أھم ھدف لنا كشركة تعمل باستمرار على تحسین منتجاتنا الجودة ومفھوم الخدمة. ٪ من الزبائن من عملائنا الیوم وفھم الاحتیاجات المستقبلیة، وذلك لأن منتجاتنا وخدماتنا لتطویر بما 85ھدفنا. لم نعطي ضمان رضا سوف ننظر دائما جیدة. یتماشى مع ھذه المتطلبات والمفقودین لدینا تحسین باستمرار، أبدا من قبل رضا عملنا