info@karatasnak.com   ·   0 (532) 525 77 76
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Firmamız 2007 senesinde Cizre /ŞIRNAK merkezli Mehmet TAŞKIN ve Sıtkı MÜŞTAK tarafından kurulmuştur.
Türkiye’nin Tüm Bölge ve Şehirlerinden organize ettiğimiz araçlarımızla uzun yılların vermiş olduğu tecrübeyle
Uluslar arası taşımacılık sektöründe faaliyetlerine göstermekteyiz.
Firmamız kısa bir sürede Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri parkurundaki başarısını ispatladıktan sonra yepyeni
bir araç filosu ve yönetici kadrosuyla Avrupa seferlerine de başarıyla imza atmaktadır.Yurtiçi ve yurtdışı ofisleri
ile taşımacılık sektöründeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştıran ve pazar payını büyüten firmamız İran-Irak-Suriye
Başta olmak üzere ve tüm Ortadoğu ülkelerine Tenteli, frigo ve Lowbet (ağır nakliye) özmal araçlarımız ve temsilcisi
bulunduğumuz firmaların özmal ve kiralık araçları ile hem ithalat hem de ihracat taşımalarında hizmet sunmaktayız.
Firmamız Limanı bulunan tüm ülkelere Denizyolu konteyner taşımacılığı yanı sıra haftalık düzenli RO-RO gemi çıkışlı TIR taşımacılığı yapmaktadır.

Hizmete sunduğumuz araçlarımız ithalatçı ve ihracatçıların taleplerine cevap verebilecek donanıma sahip olup, taşınan yüklerde oluşabilecek hasarları teminat altına alabilmek için, taşımalarımızın tamamı CMR sigortası kapsamında yapılmaktadır. Teknolojinin vazgeçilmez bir üstünlük olduğuna inanan firmamız devamlı yazılım ve donanım altyapısını geliştirip, daha hızlı ve doğru bilgiyi müşterilerine sunmaktadır. Firmamız müşterilerine 24 SAAT kesintisiz açık cep telefonu ve düzenli e-mail (info@karatasnak.com) ile bilgi akışı sağlamaktır. Kurulduğu ilk günden beri bilgi teknolojileri alt yapısını geliştirmektedir. KARATAŞ NAKLİYAT teknolojiye paralel olarak kurumsallaşmayı ön planda tutarak amacına ulaşmıştır. Bölgesinde WEB TASARIM –ANDROID UYGULAMA – ONLINE KATALOG Hizmetini Şirketinde kullanarak diğer firmalara hep örnek ve öncü olmuştur . Kapasitesi arttırılan modern nakliye filosu ve organize yapısı ile yurt dışı ve yurt içi taşımacılığında en iyi imkanları sunmayı alıcı – satıcı ve işveren – iş gören memnuniyetini maksimum düzeyde tutacak şekilde hizmette en iyiyi yakalamayı amaç edinmektedir. Siz değerli Firma yetkilisinden ricamız , ihracat ve ithalat taşımalarınıza yönelik araç talepleriniz için firmamız KARATAŞ NAKLİYAT’ dan da navlun teklifi talebinde bulunmanız , bizleri de değerli portföyünüze eklemenizdir. Araç kalitesini ve hizmet kalitesini birleştirerek siz değerli müşterilerimize daha hızlı servis verebilmek çabası içerisindeyiz ve hizmet kalitesini devamlı yükseltmek hedefimizdir


Our company was established in 2007 by Cizre / ŞIRNAK based Mehmet TAŞKIN and Sıtkı MÜŞTAK. We have shown our activities in the international transport sector with the experience that we have provided for many years with our vehicles which we have organized from all regions and cities of Turkey. Our company has successfully proved its success in the Middle East and Turkish Republics after a short period of ime and has been successfully signing a European fleet with a new vehicle fleet and managerial staff. Our firm, which consolidates its position in the transportation sector with its domestic and foreign offices and grows its market share day by day, We provide services to both Middle East and the Middle East with both Tender, Frigo and Lowbet (heavy transport) self-propelled vehicles as well as self-propelled and rented vehicles of companies we represent and import and export. In addition to sea container container transportation, all our countries with our company’s port are regular weekly RO-RO ship TIR transportation

Our vehicles have the equipment to respond to the demands of importers and exporters and our vehicles are fully covered by CMR insurance in order to guarantee the damages that may occur in the cargoes. Our firm which believes that technology is an indispensable superiority develops the continuous software and hardware infrastructure and offers faster and more accurate information to its customers. . Our company is to provide customers with 24 hour open-loop mobile phone and regular e-mail (info@karatasnak.com). Since its inception, it has been developing its information technology infrastructure. KARATAŞ NAKLIYAT TECHNOLOGY has reached its goal by keeping the institutionalization in parallel. WEB TASARIM –ANDROID APPLICATION – ONLINE CATALOG SERVICE in the company using the other firms have always been the example and pioneer. The aim is to catch the best in service to keep the satisfaction of the buyer – the seller and the employer – at the maximum level to offer the best opportunities in international and domestic transportation with modern transportation fleet and organize structure increasing the capacity. We would like to ask you for the freight offer from our company KARATAŞ NAKLIYAT for your vehicle requests for your refund, export and import cargoes from your esteemed Company Authority, we also add valuable portfolio to you. By combining vehicle quality and service quality, we are striving to provide faster service to our valued customers and we aim to continuously improve service quality


.المدینة الدولیة النقل قطاع أنشطة من سیارتنا نظمت قد ونحن عدیدة سنوات المنطقة كل أعطت ولتجربة تركیا في كنا لقد .وتجفیفھا الفیضانات محمد كتبھا التي كتكوت وبناء سیرناك / سیزر 2007 عام في شركتنا المكاتب .الدورة نجاح إثبات بعد الجدیدة التجاریة العلامة أسطول إدارة فریق مع وأوروبا التركیة والجمھوریات الأوسط الشرق منطقة في لآخر قصیر وقت التوقیع بنجاح أیضا شركتنا مكانھا الیوم یعززھا الیوم مع والخارجیة المحلیة نحن التي الشركات من (ثقیل نقل) المبردة الأوسط، الشرق دول جمیع إلى والمیل وسوریا والعراق إیران في الخصوص وجھ على ذلك في بما شركتنا، في السوق في حصتھا ورفع النقل قطاع في والمستأجرة المركبات عن وممثلین سیاراتنا المملوكة .التصدیر شحنات في خدمات نقدم نحن واستیراد للالذاتي المملوكة .النقل إلى TR من منتظمة أسبوعیة الدحرجة سفن إلى بالإضافة البلدان، جمیع إلى الحاویات شحن البحري الطریق میناء شركة لدین

ن أن .CMR ا و ان، ت ال أ ا ث وار، ارد ة مو أدوا .ء دوأ أع ات ا ة ا ا و ات ار ة ات ء .ا ات (I co.karatasnak@info (ادي ا و وا ال ا اع دون 24 ار ء ام ات و ا دا ج ا و – ا و اا .ا ل أا ا راس ا ازي و .ا ال ا ا ظ ات أ ا ا – ا وأب ا – ا أ ا وا ا وارج ا اي ا أل رة زدة .ا – .ف اط . إ إ و ا، ااح ” ا راس اص ا ت اواادو ا ا .ار دة اودة اودة ارة د ا ل اام أع و و